Természettel az önismeretért - képességfelfedező tábor felnőtteknek

2017.08.20.-2017.08.27.

A CSHA 2017-es évi nyári tábora több mint 20 jelentkezővel, köztük fiatal felnőttekkel, családokkal, párokkal, és 60 fölöttiekkel kezdődött meg. A tábor alapvetően az egyénre, mint a társadalom szerves és fontos részére fókuszált, aki képes önmagában felfedezni önnön értékeit, képességeinek, erősségeinek feltérképezésével, valamint gyengeségeinek átformálásával, azok folyamatos korrigálásával képes önmagát egyre magasabb szinten megnyilvánítani. A tábor olyan egész napos elméleti és gyakorlati foglalkozásokkal és tevékenységekkel volt tűzdelve, melyek mind az egyén-egyén, egyén –közösség, egyén-világ összekapcsolódási felületeinek gyakoriságát és minőségbéli emelkedését szolgálta. Mindez olyan környezetben volt elhelyezve, melyben a természet tökéletes egyensúlyát tapasztalhatták meg a résztvevők, így a napi külső és belső tevékenykedésekben mindenkor a természet és az ember együttműködésének legkülönbözőbb lehetőségei domináltak.

2017.08.20. „Bontás az alapokig”

Bár mindegyik napra igaz volt, de az első nap reggele még inkább izgalommal, és várakozással volt teli. A nap folyamán több előadásra ülhettek be a résztvevők, ahol a testi és lelki egészség kulcsfontosságú szempontjait, az egyéni élet perspektívájából megközelített és példálozott, nem csak elméleti, de gyakorlati célirányait vehették górcső alá. Az interaktív beszélgető-körökben ezen felfejtett egyéni és társas, a pszichés, érzelmi és tudati folyamatokat összefogó nézőpontokat lehetett kioldani, majd a megfejtett, átdolgozott, tudatosított gondolatokat a mozgás, a fizikai tettek, tevékenységek mezején lehetett mélységeiben átitatni. Az első nap felkészítette a résztvevőket az egyéni életre vonatkozó feladatok értelmezésére,  és megoldásaik meglátására, hogy képessé váljon mindenki saját lét- értékének felfedezésére, korlátainak átlépésre, és a boldogulás alapvető emberi-közösségi erejének megmozgatására.  

2017.08.21. Testünk lelkünk vára-tudatos táplálkozás

Mindannyiunk élete egyedi, meg nem ismételhető. Ez ugyanúgy igaz testünk valóságára is. Ezen a CSHA eseményen a táplálkozásról tanultak a résztvevők. Számos kérdés merült fel és került megválaszolásra hol az előadók, hol pedig a résztvevők szemszögéből építkezve, például arra, hogy miért eszünk, mikor és mit? Hogyan étkezünk- gyorsan, lassan? Mi a hatása annak, ha televíziózás közben eszünk? Van-e jelentősége lelki állapotunknak az elfogyasztott táplálék mennyiségi és minőségi tartalmainak? Mennyire vagyunk tudatosak, mennyire ismerjük, mire van valójában szüksége a testünknek, akár vércsoportunk, vagy a természet/évszakok körforgása alapján? Van-e különbség a női és férfi étel-szükségletek között? Az előadásokban előkerült a betegség, mint a test jelzési rendszere. Mi a jelentősége a test különböző részeinek megbetegedésének? A résztvevők megoszthatták saját tapasztalataikat, és számos csoportos hol gondolkodást, hol tetteket kívánó feladatot oldottak meg, melyben a természetes összetevők, hatóanyagok, valamint a víz és folyadékbevitel fontossága mellett a természetben is fellelhető, de már elfeledett táplálkozási, vagy egészség- praktikák is újra felszínre kerültek. A nap folyamán előtérbe kerülő tudatos táplálkozás nagy hatással volt az egész csoport tudati formálódására, és az étkezési szokásokra való reakció és újragondolás már napi táplálkozás során is észrevehetően beépülni kezdett.

2017.08.22. Természet és hagyományőrzés

Elsődleges feladatunk megismerni és felfedezni saját benső értékeinket, azt, hogy a körülöttünk és velünk történő dolgoknak a sajátunk életünkben is része, oka és értelme van.  Ez nem csak saját magunk önbecsülésének kialakulása szempontjából, de a társadalmi minőségek nézőpontjából is igen lényeges. Minden tettünkkel hatással vagyunk saját személyiségünk fejlődésére, környezetünkre és a természetre is. Az általunk megszerzett tudás és tapasztalat pedig a következő generációknak mutat irányt az egész emberi kultúra egységében. Ezen napi eseményben a résztvevőkkel együtt az előadások munkálkodásba, terepgyakorlatokba lettek integrálva. Ahogyan az ember környezetén munkálkodik, úgy magán is. Rengeteg tapasztalás érkezett a fizikai tettek és gondolkodásbéli folyamatok szimbiózisa kapcsán. A nap további részében tartott workshop-okban  az ember és természet viszonyának elméleti és gyakorlati alapjait, az ember testi-lelki és érzelmi állapotait a jelenkor, és a hagyományok el nem kerülendő perspektíváiból: a művészet, a magyar hagyományok, kulturális és hagyományőrző helyszíneken és a pásztorok/pásztorkutyás autentikus életének szempontjait saját életünk értelmezésébe ültettük át.

2017.08.23. – Én és a társadalom

Az egyéni élet benső folyamatiról, valamint a társas érintkezésektől és együttműködésekről szóló mindennapjainak küzdelmeit és sikereit ismerhetjük, hiszen közvetlen kapcsolatban állunk ezekkel. Azonban az már kevésbé felfejtett nézőpont, hogy egyaránt lényegi pontokat jelöl ki a kis és nagyobb közösségek életében is, így értve: az egyén nem létezhet társadalom és társadalom nem létezhet egyén nélkül. Éppen ezért saját magunk életének értelmezése és kibontakoztatása globális viszonylatokban is stabilizálható. A magunk életének minőségi szervezéséhez nélkülözhetetlen, hogy merjünk kitekinteni olyan folyamatokba, melyekkel csupán közvetett kapcsolatot áll módunkban ápolni, vagy eddig egyáltalán nem éreztük fontosságát ezen ismeretlen terepek bejárásához. Eme napi tematikában nemzeti, és nemzetközi viszonylatokat vizsgálhattak meg a résztvevők, és izgalmas, eddigi tapasztalatokra ugyanúgy, mint ismeretlen helyzetekre épülő terepgyakorlatokat is végeztek. Az eredmény önmagáért beszélt, hiszen a hatékonyság fokozása nem csak a megoldások kiteljesedésében, de a jókedvben és az együttműködés örömteli, hosszas időszakaiban is volt mérhető.

2017.08.24.- Marketing és kommunikáció- az „e-világ”

Mi a kommunikáció? Mi az önkifejezés és mennyire vagyunk benne sikeresek? Mik azok a területek, helyzetek, melyekben diszkomfort érzetünk támad és nem tudjuk megfogalmazni, amit valójában gondolatainkban érlelődik? Mennyire ismerjük embertársainkat, mennyire figyelünk oda rájuk? Mik az emberi viselkedés és magatartás jellemzői, az érzeteket, hangulatokat milyen testi reakciók jelzik és azokat hogyan érdemes olvasni, azokra reagálni? A nap folyamán alapvető kommunikációs elméletekről, valamint a jelenkor uralkodó elektronikus közösségi hálózatoknak, és e-„szociális” felületeinek fejlődésének értelmezéséről szóló workshop-ok domináltak. Továbbá a médium hálózatának összetett célrendszerét,a fogyasztói társadalom szemszögéből is elemzett csoportos előadást követően mikro-csoportos szerveződésekben kellett tovább dolgozni a résztvevőknek. Ezen társas gyakorlatokban a fiatal és idős korosztály összehangolt munkálkodása nagyon hatékonynak bizonyult. A filmek és reklámok pszichológiai vonatkozásai egyszerre hoztak megdöbbentő és az értelmezésből fakadóan számos „aha” élményt.

2017.08.25.- Pénzügyi tervezési alapok

Ezen napi tematikában a pénz történelmi és kulturális áttekintése, és jelentősége, a pénz értelmezésének szegmensei voltak előtérben. A jelenkor állomásaiban saját magunk pénzügyi stratégiái úgy, mint a világ pénzügyi áramlása jelentős szereppel bír. Valahányan felülvizsgálhatták személyes tapasztalataikat, és fejthették ki gondolkodásmódjukat, stratégiájukat, sőt a szerencsejáték történetéről és működési elveiről, az ismert rendszer felépítéséről is hosszas interaktív beszélgetés esett.  A pénz gazdasági jellemzőiről, a vállalkozás indítás szempontjairól, illetve a befektetés opcionális gazdasági háttereiről szóló anyagokban az összefogó fogalmi rendszer a tudatosság és annak kiépítése volt. A marketing egyszerre a vállalati, intézményes és a személyes, egyéni élet- ún. ön-marketing szegmenseinek értelmezési lehetőségeit is átmozgatta a csoportban.

2017.08.26.- Saját életünk marketing stratégiája

Hogyan építem fel az életemet? Mire figyelek oda, mi a fontossági sorrendem? Mennyire vagyok rugalmas, mennyire vagyok képes alkalmazkodni? Milyen az időbeosztásom? Hogyan fogadtatom el magam másokkal? Hogyan tudom a munkámat végezni? Mennyire érzem magam sikeresnek a munkában? Szeretnék-e változtatni és annak lépcsőfokait felállítottam-e? Mennyire vagyok felkészült, óvatos, vagy körültekintő? Az életünk során folyamatos döntéshelyzetben vagyunk, minden aprónak, vagy nehéznek számító szituáció, amely minket érint, döntést követel. Az ember újra és újra felülvizsgálja önmagában, mit, hogyan, vagy merre lépjen. Dönt és tanul. Ezen a napon olyan kérdéssorozatokat felgöngyölő előadások szerepeltek, melyek az alapvető egyéni életszervezéshez a legmélyebb aggályokon át a magabiztosságot hozó sikerekig elemezte a helyzetek mentális- érzelmi- és lelki összetett folyamatait, mind az egyén, mind a közösség, mind akár egy munkahely szempontjából. Az előadásokban elhangzottakat lehetőség volt a harmóniát, a szabadságot és az egységet megteremtő természeti helyszíneken kielemezni egyénileg, vagy több csoportban is.

2017.08.27.-„Az élet egy játék (?)”- rablóulti alapok

A hét záróakkordjaként egy olyan hagyományos magyar kártyajáték tanulási fázisába léptek bele a résztvevők, mely egyaránt képzi az elme koncentrációs képességeit, és egyben a több szintű, stratégia felállítására sarkalló, rendszer átlátására építő játékszabályokon alapul. Olyan szabályokra épül a játék, mely hozzájárul és segédkezik saját életünkben való működésünk stratégiai alapjainak felállításához. Játékról és kalandról szóltak a partik, mégis meghozta annak a gondolatnak is az eredőjét, mely alapján minden egyes személy a saját életére vonatkoztatható tanulságot vonhatott le. 

Projekt kategória: