Stílustábor - a tűz jegyében

dori képe
0 comment(s)

Minden ember egyedi és megismételhetetlen. Mindenki egyéni képességeivel és személyiséggel jön a világra, melyekkel a számára meghatározott és folyamatosan változó környezeti hatásokkal együttesen fejlődik. Célunk, hogy a gyermekekben rejlő lehetőségek, és tehetségek a tábori élet alatt előhívódjanak, és önmagukból felszínre tudják hozni, hogy a megfelelő közösségi, társadalmi közegben megnyilvánítsák azokat.
A Stílustábor a PDF Állat- és környezetvédelmi Alapítvány, valamint a Csodás Hagyatékunk Akadémia együttműködéseként a Széchenyi 2020 nyertes pályázatának (EFOP-1.3.5-16-2016-00529) keretein belül került megrendezésre, melynek helyszínéül idén a sándorfalvi Vadásztársaság Vadászháza szolgált. A serdülő korosztály érdeklődési köreihez igazítva a természetalapú gondolkodás, a hagyományőrzés, a művészeti, és kulturális értékeket, valamint alapvető marketing és kommunikációs készségekre épült. Legfontosabb célunk a korosztályt általánosságban elérő ingerek, információhalmazok fokozott hatásaiban az egyéni is társas tudatosságformálás, szemléletmód átadás, a Természethez való (újra)kapcsolódáson keresztül. A szervezők két turnust hirdettek meg, két teljesen különböző csapat verődött össze a két egymást követő hétre, de mindkét alkalommal látványos fejlődés volt tapasztalható, mind egyéni, mind közösségi szinten.

Miért a tűz és miért a stílus? A tűz rengeteg formában jelenik meg környezetünkben. Nem csak az univerzum alkotóeleme és természeti jelenség, hanem az ember működésének is alapja- az akarat, a tudás, az egyéniség és így a stílus, de a mozgás, és a test jellemzői is egyaránt „tűz”-ként definiálhatóak.  Az 5 nap alatt a gyermekek egyéni képességeik, tehetségük, és kommunikációs készségeik fejlesztése által megtapasztalták a legkomplexebb ismeretanyag bővítő, gondolkodásformáló, és közösségépítő folyamatokat.

A hét folyamán mikro-, és teljes csoportos foglalkozásokban formáltuk az egészséges versenyszellem, a rugalmasság, és az egymásra való odafigyelés, az egymás iránti tisztelet helyzeteit, amellett, hogy a tábor folyamatosan bővülő tudásanyagot biztosított a csillagászat, a mozgás és sport, a kommunikáció, a művészetek, és divat/megjelenés kategóriáiban. A csoportkohézió folyamatos erősödésének elmélyülése egyre intenzívebbé vált mind a két hét végére, melynek alappillére, hogy minden gyermek a saját képességeinek és készségeinek megfelelően vett részt az egyes foglalkozásokon, a társas közeg alapját az egyének értéke határozta meg és emelte minőségében egy igen magas szintre.

Képgaléria: